ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :

  1066350386

รหัส Smis 8 หลัก :

  66022005

รหัส Obec 6 หลัก :

  350386

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :

  วังตะกูราษฎร์อุทิศ

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :

  wangtakurat-u-tid

ที่อยู่ :

 หมู่ที่  3  บ้านวังตะกู ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66210

โทรศัพท์ :

  056-693267

โทรสาร :

  056693115

ระดับที่เปิดสอน :

 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :

  2519

อีเมล์ :

  wtk@wtks.ac.th

เว็บไซต์ :

  http://https://www.wtks.ac.th

Facebook :

  โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ

กลุ่มโรงเรียน :

  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

  วังตะกู

ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:

  158 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:

  13 กม.

แผนที่พิกัดโรงเรียน