กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวฉัตรแก้ว ชัยพิพัฒน์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
นางนัฐชา ศิลสำโรง
ครูอัตราจ้าง
ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ