Author name: admin

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา “ปีทองของการนิเทศเชิงบูรณาการ โดย ใช้ห้องเรียนเป็นฐาน”

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศได้ …

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา “ปีทองของการนิเทศเชิงบูรณาการ โดย ใช้ห้องเรียนเป็นฐาน” Read More »

ประกาศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1Vt …

ประกาศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศรวมกับสำนักงานเทศบาลวังตะกู ผ …

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 Read More »

Scroll to Top