การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา “ปีทองของการนิเทศเชิงบูรณาการ โดย ใช้ห้องเรียนเป็นฐาน”

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา “ปีทองของการนิเทศเชิงบูรณาการ โดย ใช้ห้องเรียนเป็นฐาน” โดย นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รอง ผอ.สพม.พิจิตร และบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ภาพเพิ่มเติม: https://drive.google.com/drive/folders/1CFBZeypISzWKKQgNAeAnw7VKy5l1kuuV?usp=share_link

Leave a Comment

Scroll to Top