ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565


โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศรวมกับสำนักงานเทศบาลวังตะกู ผู้นำชุมชนและรพสต.วังตะกู ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยให้นักเรียนจัดขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันจันท์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 10.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งปวง

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/wtks2242/posts/pfbid0VieEm2KLrNmu9gwFSEMd2uY9LQ6YAZXNcvnXc1ZSvyw8cUV46uFosNK2QqnecgDjl

https://www.facebook.com/wtks2242/posts/pfbid02UweVaJU2vzev18UtiZZEAXQ2Wj7tn5UB4jF8Eb6JvSiyrvgaREzH93VwQG4GYDdhl


📄วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565

ทางโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ ได้จัดอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทยใส่ใจวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2565🛵 โดยมี ดร.พรพิพัฒน์ ตั้งจิตรวัฒนากุลเป็นประธานเปิดพิธี และมี ร.ต.อ.นาที นาคหรั่ง ตำแหน่ง รอง สว.จร.สภ.ตะพานหิน ทำหน้าที่หัวหน้าชุดชุมชนสัมพันธ์ สภ.ตะพานหิน🚔 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/wtks2242/posts/pfbid02oPaVUbxxL15vxpsTKj9A8mCLYCYtHQjSgqe5pBt3BBLtCFJ74BM5aS3VHTjVqGoUl

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/wtks2242/posts/pfbid024nvCHebZpkCQAGpz8VjuKbjBuFwwm94cT32QFZ7ouWxizCveibgD3WaTfuhdk5dsl

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/wtks2242/posts/pfbid02cWTEFPMPHAF1Qpu59rYhm7aWCXHPraHc7nNbsNpfbx5VQAQpKRNvZkQLTEE5JitBl


🌱โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและเพิ่มพื้นที่สีเขียว วันที่ 17 มิถุนายน 2565 #อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก นำโดยผู้นำชุมชนนายกไพโรจน์ วงษ์ตระหง่านนายกเทศบาลฯและคณะ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและ อสม. ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณวิหารพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดสุขุมาราม

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/wtks2242/posts/pfbid02VSv4AcjdjXNaGeTyaVDyav9eeqPynzHTidDfGeM8RXLgD24FAzpzyQ8AAtq8Lzh1l


ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี🙏🏻มอบฟุตบอล อุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ โดยมี ดร. พรพิพัฒน์ ตั้งจิตวัฒนากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ และคณะครูโรงเรียนในเครืออีกหลายโรงเรียนเข้ารับมอบด้วย💙#kingpowerthaipowerพลังคนไทย พลังคนไทยล้านลูกล้านพลังสร้างฝันเด็กไทย”

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/wtks2242/posts/pfbid02cEwmtcBPT8vrAW6vqrNmYGNFBFdpyCq1auVtFRdHW99USaLwxrN496g8RheiZBiwl


วันที่ 9 มิถุนายน 2565

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ จัดพิธีไหว้ครู โดยมี ดร.พรพิพัฒน์ ตั้งจิตรวัฒนากุลเป็นประธานในพิธีเจิมหนังสือให้โอวาท และมีผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เรียนดีและมีจิตอาสา นำโดยท่านนายกไพโรจน์ วงษ์ตระหง่าน นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกู และคณะทั้งศิษย์เก่าผู้ใจดีอีกมากมาย ร่วมมอบทุนการศึกษาและจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีให้กับทางโรงเรียน

ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ ไหว้ครู 65 – Google ไดรฟ์

Leave a Comment

Scroll to Top